• ??????????
Четвер, 29 грудня 2011, 09:29

Відбулося засідання колегії Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області

27 грудня 2011 року відбулося засідання колегії Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області з порядком денним:

  1. Про координацію природоохоронної роботи в Чернівецькій області.

2. Про посилення контролю за використанням водних ресурсів в Чернівецькій області.

В роботі колегії взяли  участь:

Баглей Борис Михайлович - начальник Державного управління ОНПС в Чернівецькій області, голова колегії.

Клим Володимир Опанасович – начальник відділу інформації, економіки природокористування, моніторингу та зв’язків з громадськістю держуправління, секретар колегії.

Білоконь Микола Васильович – заступник начальника держуправління.

Солодкий Володимир Дмитрович – перший заступник начальника держуправління.

Вороненко Марія Михайлівна – начальник відділу державної екологічної експертизи та регулювання використання природних ресурсів держуправління.

Лелюк Оксана Василівна – начальник відділу біоресурсів, заповідної справи та формування екомережі держуправління.

Жаріков Григорій Анатолійович – начальник відділу у сфері господарської діяльності держуправління.

Марченко Михайло Маркович – декан факультету біології, екології та біотехнології Чернівецького нацуніверситету імені Ю. Федьковича

Дутчак Василь Степанович – начальник Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області.

Костишин Степан Степанович – завідувач кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького нацуніверситету імені Ю.Федьковича.

Вердинюк Георгій Петрович – заступник начальника головного управління Держкомзему в Чернівецькій області.

Тонієвич Олександр Михайлович – заступник начальника Дністровсько-Прутського басейнового управління водними ресурсами.

Кашпор Валерій Миколайович – заступник начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області Баглея  Б.М. колегія відзначає, що природоохоронні організації та установи володіють реальною ситуацією.

Протягом 11-и місяців 2011року фахівцями держуправління підготовлено висновків по погодженню 2245  проектів відведення земельних ділянок  загальною площею  862,24 га. Відмовлено в погодженні 16 проектів відведення земельних ділянок  водного фонду площею 3,5201 га через нецільове відведення для обслуговування житлових будинків та с/г потреб у прибережних захисних смугах, що має місце в м. Чернівці, Сторожинецькому, Заставнівському, Кельменецькому районах.

Внаслідок скоординованих дій з видалення та утилізації ХЗЗР ліквідовано 4 склади непридатних та заборонених пестицидів і агрохімікатів.

Констатуємо, що на сьогодні непридатні отрутохімікати на території області вже не обліковуються.

На території Чернівецької області за останній період щорічно утворюється 355,3 тис. т відходів, з яких в м. Чернівці - 176,8 тис. т, у районах області – 178,5 тис. т. У повторний господарський оборот за 2010 рік залучено тільки – 104,3 тис. т.

Низький відсоток повторного використання відходів призводить до надмірного розміщення їх у навколишньому природному середовищі, що в комплексі з невпорядкованістю загальносільських сміттєзвалищ у відповідності до вимог санітарно-екологічної безпеки призводить до засмічення та забруднення землі і водних ресурсів.

Стан справ з експлуатацією сміттєзвалищ є незадовільним практично у всіх регіонах області, але найбільше занепокоєння викликають стихійні сміттєзвалища, вздовж потічків та річок. Негативні приклади: смт. Путила, в с. Сергії Путильського р-ну, в с. Атаки Хотинського р-ну, в селах Остриця, Цурень, Горбово, Мольниця Герцаївського району

На низькому рівні в багатьох селах області виконання вимог Закону  України «Про відходи», бо згідно статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції органів місцевого самоврядування відносяться питання збору та екологічно безпечного виділення (захоронення) таких побутових відходів, що утворюються в результаті діяльності територіальної громади.

Відкритими залишаються питання:

- здійснення контролю за діяльністю об’єктів поводження з відходами;

- організація ведення обліку утворення, переробки, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизація;

- розробка схем санітарного очищення населених пунктів;

- складання та ведення реєстру об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів тощо.

Чернівецька область, в силу свого географічного та прикордонного розташування, особливостей природно-кліматичних умов та рельєфу поверхні, великої щільності населення, розвиненої мережі річок, ставків та меліоративних каналів, посідає особливе місце серед регіонів України.

Станом на 01.12.2011 року держуправління видало 214 дозволи на спеціальне водокористування. Відділи держуправління тісно співпрацюють з Дністровсько-Прутським БУВР. Нині потребує врегулювання питання допустимості надання погодження водгоспом та видача держуправлінням дозволу на спеціальне водокористування користувачам земельних ділянок водного фонду з розташованими на них водними об’єктами, що займаються риборозведенням.

Порядок надання в оренду водних об’єктів загальнодержавного значення не є врегульованим на державному рівні. Тому на даний час райдержадміністраціями - не укладено жодного договору на оренду водних об’єктів.

Наказом Мінприроди №358 від 29.09.2011року затверджено «План заходів з усунення порушень вимог водного і земельного законодавства  щодо використання і охорони земель водного фонду».

ДУ ОНПС Чернівецької області спільно з Дністровсько-Прутським БУВР та Головним управлінням держкомзему в Чернівецькій області розроблений та відповідно схвалений сесією Чернівецької обласної ради за № 139-39/10 від 19.09.2010 року «Тимчасовий порядок надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами та гідроспорудами (майном)», але Рішенням № 84/-5/11 від 09.06.2011року Чернівецької обласної ради було припинено дію цього Порядку. Нині повторно здійснюється процедура погодження відповідними комісіями Чернівецької обласної ради. Потребуємо прискорення розгляду, прийняття та введення в дію цього документу для приведення у відповідність до вимог законодавства надання в оренду водних об’єктів області.

Роботи зі спрямування русел річок допустимо здійснювати лише у виняткових випадках, коли існує реальна небезпека знищення берегоукріплюючих споруд та житла, бо стан територій прибережних захисних смуг на ділянках після проведення таких робіт призводить до значного техногенного навантаження внаслідок порушення грунтового шару, знищення зелених насаджень, засмічення твердими побутовими відходами      

- Виходячи з того, що координація природоохонної роботи в області потребує подальшого удосконалення, поглиблення результатів такої координації у всіх вище перелічених напрямках у 2012-2015 роках,

Колегія вирішила:

1. Доповідь начальника державного управління  охорони навколишнього природного середовища «Про координацію природоохоронної роботи в Чернівецькій області» взяти до відома.

2. Природоохоронним органам (а райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування – рекомендувати) направити спільні зусилля на:

-  здійснення контролю за діяльністю об’єктів поводження з ТПВ;

- організацію ведення обліку утворення, переробки, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизацію;

- розробку схем санітарного очищення населених пунктів;

--складання і ведення реєстру об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів,  реєстру місць видалення відходів.

3. Ввести в практику заслуховування на колегії  райдержадміністрацій та сільських рад в яких має місце найбільш тривожна ситуація з складанням, переробкою та утилізацією ТПВ, особливо на берегах струмків, потоків і річок.

4. Посилити роботу ДУ ОНПС, Дністрово-Прутського БУВР, ГУ Держкомзему в Чернівецькій області з контролю за використанням водних ресурсів, наданням в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами та гідроспорудами, зокрема брати участь у погодженні робіт зі спрямування русел річок лише у випадках коли існує реальна небезпека знищення берегоукріплюючих споруд та житла, не допускати, щоб  зростало техногенне навантаження: порушувався грунтовий шар, знищувалися зелені насадження, засмічувалися ділянки ТПВ.

5. ГУ Держкомзему, ДУ ОНПС в Чернівецькій області, Дністровсько-Прутському БУВР при виготовленні проектів відведення прибережних захисних смуг водних об’єктів відпрацювати відповідний механізм, а при проектно-технічній документації з руслорегулювання передбачити розробку розділу ОВНС (оцінки впливів на навколишнє середовище).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника начальника держупавління Солодкого В.Д.

Доповідь начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області Бориса Баглея

«Про координацію природоохоронної роботи в Чернівецькій області»

Задіяні: Головне управління Держкомзему в Чернівецькій області, Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів

З кожним роком все більшого значення набуває охорона водних та земельних ресурсів, ландшафтів, особливо цінних природних територій та об’єктів, зростає їх роль в житті біосфери і суспільства.

Управління в своїй діяльності здійснює  реалізацію чинних законодавчих нормативно-правових та нормативно-технічних актів при дозвільно-погоджувальній діяльності в галузі природокористування з метою забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Протягом 11-ти місяців 2011року спеціалістами держуправління розглянуто та погоджено (підготовлено висновки по погодженню) 2245  проектів відведення земельних ділянок  загальною площею  862,24га.

Зокрема, було погоджено проекти відводу: 1059 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 657,64га;  1132 земельних ділянки для  житлової та громадської забудови загальною площею 173,49га;  47 ділянок для  промисловості, транспорту, зв’язку загальною площею 18,32 га; 6 земельних ділянок водного фонду  загальною площею 31,37 га; 3 ділянки землі лісогосподарського призначення, загальною площею 1,5723га.

Не погоджено 16 проектів відведення земельних ділянок  водного фонду площею 3,5201 га  з причин порушень, які полягають у нецільовому відведенні земель водного фонду для обслуговування житлових будинків та с/г потреб у прибережних захисних смугах

Відхилення стали наслідком неправомірних рішень органів місцевого самоврядування щодо надання земель природоохоронного значення, зокрема:

Сторожинецький район:

- рішенням 14 сесії V скликання Снячівської сільської ради 152-24/209 від 15.12.2009р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення» на умовах оренди з порушенням вимог ст.59 ЗКУ для ведення особистого селянського господарства пропонувалась з/д водного фонду-прибережна захисна смуга струмка  пл.0,16га в с.Снячів;

- рішенням 30 сесії V скликання Панківської сільської ради №0330/2010 від 2.02.10р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення з/д». для ведення особистого селянського господарства у власність відводилась з/д водного фонду пл. 0,0811га (ПЗС струмка)

м. Чернівці:

- рішенням 47 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2009р. « Про передачу безоплатно у власність з/д» передавалась з/д пл.0,28га по вул. Александрі, для обслуговування житлового будинку та господарських споруд. Зазначена ділянка частково розташовувалась в межах прибережної захисної смуги (ПЗС) струмка. Для  аналогічних потреб рішенням  сесії Чернівецької міської ради V скликання від 30.03.2010р. №1258 передавалась земельна ділянка пл.0,1494га по вул. Надрічній, м. Чернівці,  яка також частково розташовувалась в межах ПЗС р. Мошків;

- рішенням 24 сесії Чернівецької міської ради ІV скликання від 23.03.2006р. №969 «Про передачу у власність з/д» відводилась з/д  по вул. Червонофлотській пл.0,1га, що знаходилась в межах ПЗС струмків;

Кельменецький район:

- рішенням Кельменецької селищної ради №60-21/09 від 09.04.09р. «Про внесення змін до рішення сесії та виконкомів селищної ради» церковній громаді надавалась з/д пл..0,2168га для будівництва культових споруд в межах ПЗС р.Ромаданівки;

Заставнівський район:

- рішенням Кадубівської сільської ради від 25.01.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення з/д» у приватну власність шляхом викупу надавалась з/д пл. 0,1401га, яка розташована в межах ПЗС струмка.

Були відхилені проекти відведення земельних ділянок , розроблені на підставі розпоряджень райдержадміністрацій:

Кельменецький район:

- розпорядженням Кельменецької РДА №86 від 10.03.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки» у власність для ведення садівництва відводилась з/д пл.0,0646 га на території Ленківської сільської ради розташована в межах нормативної ПЗС Дністровського водосховища;

Сторожинецький район:

- розпорядженням Сторожинецької РДА №79 від 09.02.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекта відведення» у власність для ведення особистого селянського господарства відводилась з/д пл.1,39га яка розташована (частково) в межах нормативної ПЗС струмка.

І це при тому, що розпорядження районних державних адміністрацій по розробці проектів відведення земельних ділянок готуються за участі районних відділів земельних ресурсів!

Питання утилізації непридатних ХЗЗР
Як позитивний приклад вирішення екологічних питань відзначимо скоординовані дії по видаленню та утилізації непридатних ХЗЗР.
В 2010 році на території Чернівецької області існувало  4 склади непридатних і заборонених пестицидів та агрохімікатів.

З ініціативи держуправління підготовлено доручення Голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 08.10.2010 №190-П « Про проведення інвентаризації місць накопичення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010р. №154-р (із змінами від 04.10.10 №1931-р) були  виділені кошти загальною сумою 300 тис. грн. для проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин з території Чернівецької області.

В грудні місяці 2010 року ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» на території Чернівецької області було здійснено перепакування в іншу тару для вивезення і подальшого знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин ( ХЗЗР), що зберігались в складських приміщеннях м. Сокиряни (2 склади), в м. Кельменці та с. Нижні Петрівці Сторожинецького району. Зазначені склади повністю звільнені від непридатних ХЗЗР. Загальна кількість вивезених ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» непридатних ХЗЗР з території Чернівецької області. становить 12770кг.

Констатуємо, що з 01.01.2011року непридатних хімічних засобів захисту рослин  на території Чернівецької області вже немає.

Інформація щодо поводження з твердими побутовими відходами та використанням земель під звалищами ТПВ

На території Чернівецької області за останній період щорічно утворюється 355,3 тис. тонн відходів, з яких в м. Чернівці - 176,8 тис. тонн, у райцентрах та селах області – 178,5 тис. тонн, а повторно залучено в господарський оборот за 2010 рік тільки – 104,3 тис. тонн.

Низький відсоток повторного використання відходів призводить до надмірного розміщення їх у навколишньому природному середовищі, що в комплексі з невпорядкуванням  загальносільських сміттєзвалищ відповідно до вимог санітарно-екологічної безпеки призводить до засмічення та забруднення землі і водних ресурсів.

Незважаючи на те, що майже всі сільські ради визначились з місцями організованого захоронення відходів (вже виділені для цього земельні ділянки) кількість стихійних смітників не зменшуються. Основними причинами  є відсутність чіткої системи (організації) збору і захоронення відходів, недотримання вимог екологічної безпеки і санітарних правил при облаштуванні і експлуатації організованих полігонів і сміттєзвалищ  (відсутні обвалування, огорожа, несвоєчасне компостування, незручні під’їзні шляхи, не призначено відповідального за їх експлуатацію, а якщо і призначено то тільки формально, на папері тощо).

На даний час склалась наступна ситуація щодо стану звалищ ТПВ в регіоні:

- в м.Чернівцях збирання та вивезення твердих побутових відходів  здійснюється двома спеціалізованими підприємствами з подальшим захороненням на полігоні ТПВ. В адміністративному відношенні полігон твердих побутових відходів розташований в Садгірському районі по вул.Чорнівській. Полігон ТПВ м.Чернівці відкритий у 1995 році і заповнений приблизно на 40%. Загальна площа ділянки, яка відведена під полігон ТПВ складає 25 га. Його експлуатація відбувається за принципом будівництва і послідовного заповнення наступних робочих ліній. За даними служби управління полігоном ТПВ м.Чернівці, середньорічна кількість ТПВ вивезених на міське звалище протягом 10-ти минулих років складає 80,0 тис.тонн. В 2009 році кількість захоронених відходів склала 100,24 тис.тонн. На даний момент на звалищі накопичено близько 1,2 млн.тонн твердих побутових відходів.

З 22.10.2011р. на території міського полігону ТПВ розпочав роботу сміттєсортувальний завод  ТОВ «Еко Баланс Сервіс».

- на території Кіцманського району є 30 санкціонованих сміттєзвалищ.

На кожне з них виготовлений та затверджений паспорт МВВ. Райдержадміністрацією створений та затверджений реєстр сміттєзвалищ. Проте ревізія МВВ, внесення нових даних до паспортів та реєстру не проводиться.

Відсутні сміттєзвалища на території Мамаївської, Дубівецької  та Глиницької сільських рад. Дубівецька с/рада має усний договір (найближчим часом буде укладено письмовий договір) з Берегометською с/радою щодо розміщення відходів на їх сміттєзвалищі та спільному впорядкуванню МВВ. В с. Глиниця під сміттєзвалище використовуються колишні силосні ями без оформлення документації. На території Мамаївської с/рада відсутня земельна ділянка на землях запасу, яка б по нормативам підходила під розміщення МВВ. Сільською радою заключено договір від 24.03.2011 року № 18 з Кіцманським ВУЖКГ по розміщенню відходів на сміттєзвалищі Кіцманської ради.

Дозволи та ліміти на утворення та розміщення відходів на 2011 рік отримали: Кіцманська м/рада, Лужанська та  Неполоковецька селищні ради, Давидівська ,Киселівська, Кліводинська, Оршовецька, Ставчанська, Верхньостанівецька, Нижньостанівецька сільські ради.

На даний час впорядковування МВВ (підгортання) проводилось лише частково на території Кіцманської міської ради, Лужанської та Неполоковецької селищних рад, Берегометської, Брусницької, Киселівської, Кліводинської, Ставчанська, Оршовецької сільських рад. Підїздні шляхи до переважної більшості смєттєзвалищ перебувають  в незадовільному стані та потребують гравіювання. Більшість МВВ за кількістю відходів не перевищили максимальних обсягів накопиченння. Централізований збір сміття організовано в м. Кіцмань, смт. Лужани, смт. Неполоківці, Ошихліби, Іванківці, Давидівці, Брусниця, Кліводин, Оршівці. Вивіз здійснюється силами комунальних підприємств або громади. На території Кіцманського району створено 7 комунальних підприємств: в Кіцмані, Неполоківцях, Лужанах, Брусниці, Берегометі, Киселеві та Стрілецькому Куті, які забезпечують збір ТПВ від населення, облаштування сміттєзвалищ та  ліквідацію стихійних несанкціонованих смітників.

Поруч з цим існують інші  проблеми пов’язані із станом та функціонуванням сміттєзвалищ району:

- сміттєзвалище Кіцманської м/ради перебуває в незадовільному стані у зв’язку з значним заповненням відходами та додатковим розміщенням відходів з Суховерхівської та Мамаївської с/рад. Відсутня проектна документація на існуюче МВВ;

- сміттєзвалище Суховерхівської с/ради є переповненим та на даний час не експлуатується, потребує закриття та проведення рекультивації. Згідно з договором від 30.03.2011 року №18, відходи збираються та складуються на сміттєзвалищі Кіцманської м/ради;

- на території Глиницької сільської ради, як МВВ використовується ділянка без оформленої документації;

- виділення земельної ділянки для облаштування нового сміттєзвалища потребують Кіцманські міська рада, Білянська, Стрілецькокутська, Давидівська, Суховерхівська сільські ради.

- в Глибоцькому районі функціонує 36 полігонів твердих побутових відходів, загальною площею 28,17 гектара.

Є негативні приклади через відсутность дозволів на розміщення відходів, як на сільських сміттєзвалищах так і на підприємствах району, що було зумовлено мораторієм заборони перевірки підприємств.

В незадовільному стані перебувають полігони:

  • Сміттєзвалище в с. Молодія, яке розташоване обабіч дороги Валя Кузьмин – Молодія. Проблема в тому, що нове сміттєзвалище  вибране в 2007 році знаходиться на 100 метрів нижче старого (закритого постановою СЕС), а розвантаження сміття проводиться на місці старого рекультивованого смітника.
  • Сміттєзвалище в с. Тереблече немає обваловки,
  • Сміттєзвалище в с. Просіка Сучевенської сільської ради вже багато років знаходиться в колишній силосній ямі.

Також потребує переносу, з причин переповнення, і сміттєзвалище в с. Сучевени.

Відсутні полігони твердих побутових відходів (ТПВ) на територіях Валя-Кузьмінської, Димківської, Карапчівської та Стерченської сільських рад і в селах Просікуряни - Сучевенської,  Грушівка - Волоківської, Червона Діброва - Михайлівської, Кутбаїнськ - Луковецької сільських рад. Не експлуатується сміттєзвалище в с. Волока (закрите постановою СЕС).

- на території Кельменецького району є 24 сільські та 1 селищна рада. Кожна із сільських рад на своїй території має узаконене сільське сміттєзвалище. В 2010 році всі сільські ради отримали дозволи на утворення та розміщення побутових відходів. При оформленні  пакету документів для отримання дозволу на утворення та розміщення відходів всі сільські ради погоджують документи із райСЕС та ветслужбою району.

Проте жодна сільська рада Кельменецького району не виготовила проект відведення земельних ділянок під сміттєзвалища та скотомогильники. На жодне сміттєзвалище на території району не виготовлено державного акта. Ще в 2002 році на всі сільські узаконені сміттєзвалища було оформлено паспорти місць видалення відходів, але вони до сьогоднішнього дня не погоджені із геологами.

Централізований збір та вивезення побутових відходів та сміття проводиться тільки в смт.Кельменці працівниками Кельменецького ВУЖКГ.

Під’їзні шляхи до сільських сміттєзвалищ перебувають в незадовільненому стані в с. Нелипівці, Вартиківці, Ленківці

Обвалування та підгортання сільських сміттєзвалищ  вчасно не проводиться. Тільки на полігоні ТПВ Кельменецького ВУЖКГ дана робота проводиться постійно.

Ліквідовано 38 стихійних сміттєзвалищ. До даного часу не ліквідовано стихійні сміттєзвалища в с. Макарівка (біля залізничного мосту), с. Грушівці (за селом та в урочищі “Андріївка”), с. Нелипівці (селище цукрового заводу)

Не прибрано прибережну захисну смугу в с. Коновка, Макарівка

- на території Сокирянського району є 19 сільських та 1 міська рада. Кожна із сільських рад на своїй території має в наявності узаконене сільське сміттєзвалище. В 2011 році Ломачинецька, Білоусівська, Гвіздівецька, Волошківецька, Селищанська сільські ради та КП «Сокиряни-благоустрій» отримали дозвіл і ліміт на розміщення та утворення відходів. На 2012рік відповідні дозволи отримали  Селищанська та КП «Сокиряни-благоустрій»

Романковецька, Коболчинська, Вашковецька, Сербичанська, Грубнянська сільради обвалування та підгортання сільських сміттєзвалищ проводять періодично, але з порушеннями вимог по захороненню ТПВ експлуатується сміттєзвалище села Романківці, яке переповнене. Переповнене також сміттєзвалище м.Сокиряни, а тому захаращена побутовим сміттям прибережна захисна смуга р.Сокирянки.

- на території Заставнівського району знаходиться 36 населених пунктів де розташовано 32 сміттєзвалища. На сміттєзвалища розроблені паспорти, які на даний час не погоджені із службою геології. Незадовільний стан сміттєзвалищ сіл Юрківці, Шубранець, Васловівці, Давидівці, Ржавинці. Існує нагальна потреба відведення земельної ділянки під полігон ТПВ м.Заставна, бо  діюче сміттєзвалище значно переповнене,

- на території Вижницького району діє 14  сміттєзвалищ. На кожне сміттєзвалище виготовлені та затверджені службами паспорти.   Відсутні сміттєзвалища на території Черешенської, Виженської сільських рад. Черешенська с/рада має укладений  договір  з Вижницькою м/радою щодо розміщення відходів на їх сміттєзвалищі.    Дозволи та ліміти на утворення та розміщення відходів на 2011 рік не отримали жодна з рад.

На даний час впорядковування МВВ на території Вижницької м/ради, Берегометської селищ./ради, Лукавецької, Д.Шепітської, Банилівської, Іспаської сільських рад. Підїзні шляхи   більшості МВВ знаходяться в незадовільному стані.

Більшість МВВ за кількістю відходів не перевищили встановлені паспортами ліміти. Централізований збір сміття зорганізовано в м.Вашківці, м.Вижниці та смт.Берегомет. На території Вижницького району створено 5 комунальних підприємств,  які забезпечують збір ТПВ від населення, облаштування сміттєзвалищ та ліквідацію стихійних несанкціонованих смітників.

Нині існують  проблеми пов’язані із станом та функціонуванням сміттєзвалищ району:

- сміттєзвалище Вашківецької м/ради переповнене відходами, відсутня і проектна документація на існуюче МВВ;

- сміттєзвалище Чорногузівської с/ради є переповненим, потребує проведення рекультивації, облаштування під’їзних шляхів.

- виділення земельної ділянки для облаштування нового сміттєзвалища потребують Черешеньська, Виженська сільська рада.

Відсутня  документація, щодо виділення земельних ділянок під дані сміттєзвалища, не зважаючи, що ці питання неодноразово піднімалось перед головами сільських,селищних і міських рад.

- на території Новоселицького району нараховується 28 санкціонованих сміттєзвалищ, із них 27 сільських та одне міське. Всі ці сміттєзвалища паспортизовані та отримали необхідні дозволи і ліміти на розміщення відходів на 2011 рік за винятком сільських рад сіл Зелений Гай та Припруття. На 2012 рік подали необхідні документи та отримали дозволи і ліміти на розміщення відходів 9 сільських рад: Мамализька, Подвірнянська, Магаляньська, Рингацька, Фороснянська, Топорівська, Малинівська, Строїнська та Берестянська.

В даний час вирішується питання розробки проектів організації та відведення земельних ділянок під сміттєзвалища в натурі. Переважно в усіх населених пунктах району розроблені схеми санітарного очищення.

Проте, в районі не організоване роздільне збирання побутових відходів та інших корисних компонентів.

Не належному рівні  організований облік утворення та видалення відходів.

Майже всі сільські сміттєзвалища не відповідають природоохоронному законодавству, бо не проведене їх обвалування.

Сільська рада с.Драниця не має свого сміттєзвалища, а користується сміттєзвалищами сіл Костичани та Мамалига. Зі слів сільського голови с.Драниця з цими сільськими радами укладені угоди.

Не відповідає природоохоронному законодавству і міське сміттєзвалище, яке знаходиться на території сіл Тарасівці та Маршинці в поймі ріки Прут, бо під час повеней виникає загроза затоплення сміттєзвалища.

- на території  Сторожинецького району є 24 сільські ради; 1 селищна рада та 1 міська рада. Відсутнє сміттєзвалище лише в Панківській сільській раді.

Загальна кількість місць видалення відходів (МВВ, сміттєзвалищ) в районі – 27шт., бо на території Михальчанської с/р їх є аж 3.

На даний час жодна сільська рада не має дійсного паспорта МВВ, оскільки вони не погоджені у встановленому порядку, а саме відсутні погодження від ДП “Західукргеологія” та погодження  Дністровсько-Прутського  БУВР .

Державні акти на право постійного користування  земельними ділянками для обслуговування сміттєзвалищ отримали: Комарівська, Старожадівська, Снячівська, Кам”янська, Їжівська, Верхньопетровецька, Тисовецька. В інших сільських радах документація ще лише виготовляється.

Більшість сміттєзвалищ діють з порушенням вимог щодо їх експлуатації: відсутні інформаційні аншлаги, не проводиться пошарове захоронення відходів (крім Сторожинецького сміттєзвалища) не здійснюється моніторинг за впливом об’єкту на навколишнє природне середовище, потребують кращого обвалування по периметру.

Під”їзні  шляхи до більшості сміттєзвалищ - в задовільному стані.

- на території Путильського району знаходиться 16 населених пунктів де розташовано 14 сміттєзвалищ, які паспортизовані , крім смт.Путила. Незадовільний стан сміттєзвалищ с.Селятин, Усть Путила, Яблуниця.

Переповнене сміттєзвалище смт. Путила, а тому подальша його експлуатація створює значну потенційну небезпеку для навколишнього природного середовища. На даний час ТПВ зі звалищ періодично потрапляють в притоку р.Путилки. Відсутнє сміттзвалища в с.Сергії, а питання розташування нового сміттєзвалища не вирішене;

-         на території Хотинського району нараховується 39 санкціонованих стіттєзвалищ, із них 38 сільських та одне міське. Всі ці сміттєзвалища паспортизовані.

На даний час вирішується питання розробки проектів організації та відведення земельних ділянок під сміттєзвалища в натурі. В основному в усіх населених пунктах району розроблені схеми санітарного очищення. Проте  в районі не зреалізоване роздільне збирання побутових відходів та інших корисних компонентів. Не на потрібному рівні  організований облік утворення та видалення відходів. Майже всі сільські сміттєзвалища не відповідають природоохоронному законодавству, бо не проведене обвалування.

В с.Атаки сільське сміттєзвалище розташоване на відстані 150 метрів від р.Дністер. Цього року вибрано земельну ділянку під нове сміттєзвалище за межами прибережної захисної смуги і дані рекомендації сільському голові перенести існуюче сміттєзвалище. Також в поточному році вибрано нову земельну ділянку під сміттєзвалище в с.Зарожани.

В цьому році жодна з сільських рад району не подала необхідні документи для отримання дозволу та ліміту на розміщення відходів на 2012рік.

- на території Герцаївського району паспортизоване лише єдине сміттєзвалище в м.Герца, а тому практично в кожному селі має місце несанкціоноване складування ТПВ. Всього на території району їх нараховується 17. Вказані сміттєзвалища створюють небезпеку для навколишнього природного середовища, особливо хаотичні звалища, які  розташовані в   припрутській зоні в селах Остриця, Цурень, Горбово, Мольниця.

Слід відмітити, що влада на місцях практично самоусунулась від виконання вимог Закону України “Про відходи”. Так зокрема, згідно статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції органів місцевого самоврядування відноситься питання організації збору та екологічно безпечного видалення (захоронення) твердих побутових відходів, що утворюються в результаті діяльності територіальної громади. Відкритими залишаються питання:

- здійснення контролю за діяльністю об’єктів поводження з відходами;

- організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

- розробка схем санітарного очищення населених пунктів

- складання і ведення реєстру  об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів, тощо.

Водні ресурси

Чернівецька область, в силу свого географічного  розташування, особливостей природно кліматичних умов та рельєфу поверхні, великої щільності населення і розвинутої мережі річок, ставків та меліоративних каналів, посідає особливе місце серед регіонів України. Крім цього прикордонне розташування області покладає на керівників підприємств-водокористувачів додаткову відповідальність, а саме:

а) за дотримання законодавства, що регулює водні відносини в Україні та міжнародні директиви;

б) угоди та інші нормативні і законодавчі акти.

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

Юридичними і фізичними особами здійснюється спеціальне водокористування для задоволення господарсько-побутових, промислових та інших потреб. Відповідно до ст. 49 Водного кодексу України спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу на спецводокористування.

Станом на 23.11.2011р. держуправлінням видано 214 дозволів на спеціальне водокористування. Дозвіл на спеціальне водокористування  видається  на основі клопотання водокористувача погодженим з органами водгоспу у разі використання води з поверхневих джерел та з органами геології  у разі використання води з підземних джерел.

Відділи держуправління тісно співпрацюють з Дністровсько-Прутським БУВР в частині взаємообміну інформацією відповідно до компетенції сторін, а також проводяться круглі столи щодо правильного тлумачення вимог законодавства України у  сфері водокористування.

На даний час потребує вирішення (врегулювання) питання допустимості надання погодження водгоспом та видача держуправлінням  дозволу на спеціальне водокористування  користувачам земельних ділянок водного фонду з розташованими на них водними об’єктами що  займаються риборозведенням.   Порядок   надання в оренду водних об’єктів загальнодержавного значення не врегульоване на державному рівні  і райдержадміністраціями  на даний час не укладено жодного договору на оренду водних об’єктів.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 19.09.2011 №43460/1/1-10 згідно листа Генеральної прокуратури від 08.09.2011 №05/3-689 вих-11 з метою усунення виявлених порушень додержання вимог земельного та водного законодавства при використанні земель водного фонду, Мінприроди   Наказом №358 від 29.09.2011р. затверджено «План заходів з усунення порушень вимог водного і земельного законодавства щодо використання і охорони земель водного фонду».

Згідно п.7 Плану заходів, вищезазначеного наказу, надання дозволів на спеціальне водокористування для рибогосподарських, оздоровчих та рекреаційних потреб  - лише за наявності у водокористувачів договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів.

Враховуючи, що порядок надання в оренду водних об’єктів законодавчо не врегульовано, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища спільно з Дністровсько-Прутським БУВР та Головним управлінням держкомзему в Чернівецькій області  був розроблений та відповідно прийнятий на сесії  Чернівецької обласної ради  за №139-39/10  від 19.09.2010р.  «Тимчасовий порядок надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами та гідроспорудами (майном)».  Регуляторний акт   давав змогу   виконати вимоги   ст.51 ВКУ, але  Рішенням №84-5/11 від 09.06.2011 р. Чернівецької обласної ради було припинено  дію цього  Порядку.

На даний час проект Тимчасового порядку повторно пройшов процедуру погодження відповідними комісіями  Чернівецької облради.

Необхідні термінові спільні скоординовані  дії відповідних органів   влади щодо прискорення розгляду, прийняття та введення в дію даного документа, для приведення у відповідність до вимог законодавства надання в оренду водних об’єктів області.

Руслорегулювальні роботи

Наслідки руслорегулювання без належного наукового та технічного обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище не передбачуване для гідрологічного режиму річки.

Занепокоєння викликає стан територій – прибережних захисних смуг на ділянках проведення робіт по руслорегулюванню, вказані землі зазнають значного техногенного навантаження, такі як порушення ґрунтового шару, знищення зелених насаджень, засмічення твердими побутовими відходами. Відповідно зазначені роботи по спрямленню русел річок допустимо робити лише у виняткових випадках коли існує реальна небезпека знищення берегоукріплюючих споруд та житла.

 

Начальник Держуправління                                                                                                       Б.Баглей

Додати коментар

Захисний код
Оновити

*
*
*
*
*

????, ????????? (*), ? ????'???????? ??? ??????????.

Директор Департаменту

Календар новин

« квітня 2015 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1871
mod_vvisit_counterВчора3345
mod_vvisit_counterЦей тиждень13886
mod_vvisit_counterОстанній тиждень20842
mod_vvisit_counterЦього місяця25287
mod_vvisit_counterОстаній місяць75745
mod_vvisit_counterВсі дні1981834

Погодний інформер

Веб представництва