• ??????????
Середа, 22 лютого 2012, 10:13

Інформація про водні об’єкти та ресурси Буковини

В межах найменшої в Україні Чернівецької області (Північної Буковини), площа якої становить всього 1,3 % її території, протікає 4240 річок, розташовані  1150 ставків, 4 водосховища, із них Дністровське – належить до великих водогосподарських об’єктів

За кількістю водотоків і водойм, які становлять відповідно 6 і 4,2 % від їх загальної чисельності в державі, область виділяється серед інших регіонів.

Важливою характеристикою водних ресурсів є землі водного фонду є загальна площа земель водного фонду Чернівецької області, яка становить 80,041 тис. га або майже 10 % її території.

До них належать землі зайняті:

-               річками, озерами, ставками, водосховищами, каналами, відкритими болотами;

-               прибережними захисними смугами вздовж річок і навколо ставків та водосховищ (в тому числі під гідротехнічними спорудами);

-               смугами відведення вздовж каналів.

Найважливішою складовою земель водного фонду є водні об’єкти, де зосереджені водоресурсні запаси області.

До них належать:

  1. Поверхневі води:

-         річки, озера;

-         штучні водойми (водосховища, ставки) і канали.

  1. Підземні води і джерела.

Всі поверхневі водні ресурси області віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення.

Річки

Складовою частиною гідрографічної мережі Буковини є річки. До них відносяться постійні і тимчасові водотоки.

Річкова мережа області належить до басейнів двох основних річок Прута і Сірету, які займають відповідно 60 і 25,5 % її території. Річки басейну Дністра представлені невеликими водотоками, які становлять решту – 14,5 % загальної площі.

Густота річкової мережі області становить 1,11 км/км2, в тому числі в басейнах Прута – 1,09 км/км2, Сірету – 1,34 км/км2, Дністра – 0,78 км/км2, Сучави – 1,14 км/км2. Відносячись до Прикарпатського регіону за цим показником Буковина значно виділяється серед інших в Україні .

На   території    області   протікає  4240   річок загальною довжиною 8966 км. Їх кількісні характеристики були визначені на основі картографічних та довідникових матеріалів. Річок, включаючи струмки і водотоки довжиною менше 10 км кожна, нараховується 4131, а їх загальна довжина 6597,5 км. Кількість водотоків довжиною 10 і більше кілометрів – 109, сумарною довжиною 2368,5 км.

В залежності від площі басейну річки поділяються на великі, середні і малі. До великих належать водотоки, які мають водозбірну площу понад 50 тис. км2, середніх – більше 2 і до 50 тис. км2 і малих – до 2 тис. км2.

Відповідно до цієї класифікації на території Чернівецької області виділяються:

1)    одна велика річка:

-         р. Дністер загальною площею басейну 72100 км2 (в межах області – 1190 км2) і довжиною 1352 км (в межах області – 290 км);

2)    чотири середні річки:

-         р. Прут загальною площею басейну – 27500 км2 (в межах області – 4836 км2) і довжиною 989 км (в межах області – 108 км),

-         р Черемош загальною площею басейну 2560 км2 (в межах області – 1306 км2) і довжиною 80 км. Річка повністю протікає на межі з Івано-Франківською областю;

-         р. Сірет загальною площею басейну 47600 км2 (в межах області – 2070 км2) і довжиною 513 км (в межах області – 100 км),

-         р. Сучава загальною площею басейну 2400 км2 (в межах області – 315 км2) і довжиною 140 км (в межах області – 28 км);

3)    4235 малих річок загальною довжиною 8360 км. До них належать 104 водотоки довжиною 10 і більше кілометрів кожний загальною протяжністю 1762,5 км та 4131 -   довжиною менше 10 км кожний загальною протяжністю 6597,5 км.

Загальні відомості про водні об’єкти та водні ресурси області подані в таблиці 1, включаючи об’єми водосховищ.

Характеристика річкової мережі наведена в таблиці 2, де сумарні кількості і довжини  водотоків подані за їх належністю до основних басейнів.

Класифікація річок області в розрізі адміністративних районів приводиться в таблиці 3. В ній представлений поділ річок згідно ст. 79 Водного Кодексу України.

Область достатньо забезпечена водними ресурсами, потенційні запаси яких становлять  10,3 млрд. м3 в середній щодо водності рік. Із них 1,3 млрд. м3 формуються на її території, решта 9,0 млрд. м3 або 87,4 % надходять із суміжних Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Враховуючи потенційні запаси поверхневих і підземних водних ресурсів в межах області водозабезпеченість 1 жителя в середній щодо водності рік становить 1,46 тис. м3, у маловодні роки – 0,78 - 1,1 тис. м3. Разом із стоком суміжних областей ці показники становлять відповідно 11,2 та 6,6 - 8,9 тис. м3/ рік і є вищими порівняно з іншими регіонами України.

Загальні відомості про водні об’єкти та водні ресурси

Чернівецької області

Таблиця 1

№ п/п

Показники

Од. вим.

К-сть

1

2

3

4

1.

Кількість річок

шт

4240

2.

Їх загальна довжина

км

8966

 

в тому числі:

 

 

 

 

3.

Кількість річок. Включаючи струмки, водостоки довжиною менше 10км

шт

4131

4.

Їх загальна довжина

 

км

6597,5

 

5.

Кількість річок довжиною 10 і більше км

шт

109

6.

Їх загальна довжина

км

2368,5

 

7.

Кількість малих річок

(S басейну до  2 тис. км2)

шт

4235

8.

Їх загальна довжина

км

8360

9.

Кількість середніх річок (Прут, Черемош,  Сірет, Сучава)     (S басейну 2000,1   50000 км2)

шт

 

4

 

10.

Їх довжина в межах області

км

316

11.

Кількість великих річок – Дністер

( S басейну більше    50 тис.км2)

шт

1

12.

Довжина в межах області

км

290

13.

Поверхневий стік, що формується в межах області:

 

 

В середній щодо водності рік

млн. м3

1300,9

Маловодний рік 75% забезпеченості

млн. м3

979,6

Маловодний рік   95% забезпеченості

млн. м3

669,6

14.

Кількість водосховищ

шт

4

 

15.

Їх загальна площа водного дзеркала

тис.га

 

14,929

 

16.

Їх загальний об'єм - повний

млн.мЗ

 

3035,53

 

17.

Їх загальний об'єм – корисний

млн.мЗ

 

3030,95

в тому числі:

 

 

 

 

 

18.

Кількість водосховищ, об'ємом до 10 млн. мЗ

шт

 

2

19.

Їх загальна площа водного дзеркала

га

 

138

 

20.

Їх загальний об'єм - повний

млн.мЗ

 

4,53

 

21.

Їх загальний об'єм - корисний

млн.мЗ

 

2,95

 

22.

Кількість водосховищ об’ємом від >10 до 100 млн. м³

шт

1

23.

Загальна площа водного дзеркала

га

591

24.

Їх загальний об'єм - повний

млн.мЗ

31

25.

Їх загальний об'єм - корисний

млн.мЗ

 

28

26.

Кількість водосховищ об’ємом  більше 100 млн. м³ -  Дністровське

шт

 

1

 

27.

Загальна площа водного дзеркала

тис.га

 

14,2

 

28.

Загальний об'єм - повний

млн.мЗ

 

 

3000

29.

Загальний об'єм - корисний

млн.мЗ

 

2000

 

Річкова мережа

Таблиця 2

Головна річка (велика, середня)

Площа басейну, км2 *

Довжина річки, км *

Кількість малих річок, шт.

Сумарна довжина малих річок, км

Густота річкової мережі, км/км2

Всього

В т. ч. L< 10 км

Всього

В т. ч. L< 10 км

Дністер

72100

1190

1352

290

191

176

643

432

0,78

Прут

27500

4836

989

108

2584

2523

5078

3947

1,07

в т. ч. Черемош

2560

1306

80

80

1601

1582

2398

1940

1,90

Сірет

47600

2070

513

100

1461

1432

2639

2218,5

1,32

в т. ч. Сучава

2400

351

140

28

350

343

371,5

307

1,14

Разом по

області:

8096

606

4235

4131

8360

6597,5

1,11

* - в чисельнику – вся площа і довжина,

- в знаменнику – в межах області.

Класифікація річок

Таблиця 3

№ п/п

Райони

Всього річок

В тому числі

К-сть, шт.*

Зага-льна дов-жина, км*

Малі,

S водозбору

до 2 тис. км2

Середні,

S водозбору

від 2 до 50 тис.км2

Великі,

S водозбору більше

50 тис. км2

К-сть, шт.*

Дов-жина, км*

К-сть, шт.*

Дов-жи-на, км*

К-сть, шт.*

Дов-жи-на, км

1

Сокирянський

83

405

82

333

-

-

1

72

2

Кельменецький

86

405

85

310

-

-

1

95

3

Хотинський

105

395

104

335

-

-

1

60

4

Новоселицький

196

738

195

668

1

70

-

-

5

Заставнівський

144

449

143

386

-

-

1

63

6

Кіцманський

308

785

306

742

2

43

-

-

7

Глибоцький

223

511

222

481

1

30

-

-

8

Герцаївський

100

315

99

276

1

39

-

-

9

Сторожинецький

852

1719,5

851

1687,5

1

32

-

-

10

Вижницький

556

1158,5

554

1071,5

2

87

-

-

11

Путильський

1615

2124

1614

2098

2

54

-

-

 

Разом по області:

4240

8966

4235

8360

4

316

1

290

Примітка: * у кількість та довжину річок в окремих районах увійшли   водотоки, які протікають на території двох і більше районів

Водосховища і ставки

Ці водні об’єкти віднесені до штучних водойм. Водосховищами є водойми місткістю більше 1 млн. м3. В межах області знаходяться 4 водосховища. Два із них, що належать до Дністровського каскаду, розташовані на кордоні з Хмельницькою та Вінницькою областями і  їх греблі віднесені до її території.

Загальна площа водосховищ області становить 14,9 тис. га. Вони займають 70% території, що знаходиться під водою.

Найбільшим із них, яке відноситься до категорії великих місткістю більше 100 млн. м3, є Дністровське. Буферне – об’ємом 31 млн. м3 належить до середніх. Два малі водосховища (об’ємом більше 1 і до 10 млн. м3 кожне) розташовані у Новоселицькому районі та називаються 1 – Водосховище на р. Черлена, 2 – Водосховище в с. Костичани Новоселицького району.

До ставків віднесені штучні водойми місткістю до 1 млн. м3. Практично всі вони побудовані на малих річках та їх притоках, в результаті чого стік цих водотоків в певній мірі зарегульований. Зарегульованість річок спричинила поступове замулення водойм, яке становить 20 – 30 % їх об’єму.

Ставки використовуються в основному для риборозведення і кілька із них – технічного водопостачання.

Останньою інвентраизацією, яка проводилась басейновим управлінням водних ресурсів встановлено, що станом на 01.06.2010 р. на території області знаходиться 1164 ставки та 79 копаней. Незважаючи на найменшу в Україні площу Буковина за цим показником випереджає інші області.

Із переліку ставків виключені дві водойми у Новоселицькому районі, які за своїми об’ємами належать до водосховищ. У звітних матеріалах управління земельних ресурсів ці водні об’єкти віднесені до ставків.

Найбільша кількість ставків знаходиться у Сокирянському, Кельменецькому, Заставнівському, Новоселицькому і Кіцманському районах. На них припадає 69 % від їх загальної чисельності і 73 % - площі.

Незважаючи на найменшу в Україні площу Буковина за цим показником випереджає інші області.

Інвентаризація водойм потребує подальшого уточнення. У зв’язку з наданням земель водного фонду в орендне користування будуються нові ставки – копані. Роботи, пов’язані з оформленням договорів оренди, дали можливість облводгоспу та районним відділам земельних ресурсів уточнити кількості і площі водного дзеркала багатьох водойм.

Загальні відомості про ставки представлені в таблиці 4. В ній  наведені дані про кількість ставків, укладених договорів, розроблених паспортів та діючих дозволів на спецводокористування.

Загальні відомості про ставки

Таблиця 4

 

Район

Кількість ставків

Кількість укладених договорів, на 01.01.2011

Кількість розроблених паспортів

Кількість діючих дозволів на спец- водокористування

Вижницький

100

96

2

6

Герцаївський

29 / 43 коп.

23

1

4

Глибоцький

36

36

3

13

Заставнівський

267

108

11

42

Кельменецький

165

97

2

17

Кіцманський

178

67

1

29

Новоселицький

158 / 36 коп.

54

8

6

Сокирянський

14

54

2

8

Сторожинецький

191

55

15

19

Хотинський

58

47

18

17

Чернівці

14

3

-

-

Всього

1164 /

79 коп.

632

64

151

Водойми, які розташовані в межах населених пунктів, знаходяться у віданні  органів місцевого самоврядування, за їх межами – райдержадміністрацій.

Орографія області, що характеризується значною розчленованістю території та наявністю річок і струмків, сприяє будівництву ставків.

Практично всі ставки побудовані як протиерозійні для зменшення ерозійних процесів на нижче розташованих по течії ділянках річок з метою захисту сільгоспземель від паводків.

Вони виконують в певній мірі і протипаводкову функцію, акумулюючи частину паводкового стоку при пониженні рівнів у водоймах.

Проте ці водні об’єкти не розраховані на повний вміст значних об’ємів поверхневого стоку, що формується під час раптових паводків і з великими підйомами рівнів води на малих річках, які характеризуються як історичні.

В таких випадках можуть виникати ситуації, під час яких водоскидні та регулюючі споруди не в змозі забезпечити безаварійний пропуск паводкових вод при можливому переливі води через греблю або її руйнуванні.

Використання води

Попередні дані по забору та використанні води по Чернівецькій області за 2011 рік:

Всього забрано – 81,28 млн. м3/ рік, з них

- з поверхневих джерел – 60,05 млн. м3/ рік;

- з підземних джерел – 21,24 млн. м3/ рік.

Використано всього: 70,08 млн. м3/ рік, з них

-         на побутові потреби – 10,2 млн. м3/ рік;

-         виробничі потреби -23,71 млн. м3/ рік;

-         сільхозпотреби – 13,34 млн. м3/ рік;

-         втрати – 10,78 млн. м3/ рік.

В оборотній системі використано  -  448 млн. м3/ рік  (Дністровська ГАЕС).

Безповоротне водопостачання – 21,71 млн. м3/ рік.

У зв’язку із збільшенням обсягів забору та використання свіжої води збільшилися обсяги скидів зворотних вод порівняно із 2010 роком.

Очистка стічних вод та скидання забруднюючих речовин

у водні об’єкти

На балансі житлово-комунальних підприємств області знаходиться 12 каналізаційних  очисних споруд, 16 каналізаційних насосних станцій (45% насосно-силового обладнання працює з амортизаційним зносом). Загальна довжина каналізаційних мереж 435.9 км. В аварійному стані перебуває 138.3 км каналізаційних мереж, або більше 31.7% від їх загальної довжини, витоки з яких створюють забруднення навколишнього середовища. Каналізаційні мережі і запірна арматура амортизовані, фізично застарілі та потребують заміни.

Внаслідок невиконання запланованих природоохоронних заходів та неспроможності існуючих очисних споруд забезпечити нормативне очищення стічних вод склалася вкрай напружена ситуація із скидом неочищених стоків у водойми області.

Щорічно у водойми області скидається біля 30 млн.м3 недостатньо очищених зворотних вод, у тому числі м. Чернівці -20.3 млн.м3 , що негативно впливає на екологічний стан навколишнього природного середовища. Для капітального ремонту і реконструкції існуючих очисних каналізаційних споруд у м. Чернівцях та районах області необхідні значні кошти. Внаслідок незадовільного технічного стану мереж і насосного обладнання та роботи насосних станцій в неоптимальному технологічному режимі втрачається значна кількість електроенергії, що споживається ними.

 

В 2011 році підприємствами-забруднювачами було скинуто зворотних вод – 51,07 млн. м3/ рік, з них:

-         забруднених  - 5,26 млн. м3/ рік;

-         нормативно-чистих – 28,17 млн. м3/ рік;

-         нормативно-очищених – 17,64 млн. м3/ рік.

Cкинуто  кар’єрних вод – 0,430 млн. м3/ рік..

Скид забруднюючих речовин зі зворотними водами у водні об’єкти:

БСКпов. – 0,479 тис. тонн;

Нафтопродукти – 0,833 тонн;

Завислі речовини – 0,534 тис. тонн;

Сухий залишок – 10,89 тис. тонн;

Сульфати- 1,673 тис. тонн;

Хлориди – 2,109 тис. тонн;

Азот амонійний – 0,057 тис. тонн;

Нітрати – 0,417 тис. тонн;

Нітрити – 0,005 тис. тонн;

ХСК – 0,020 тис. тонн;

Фосфати – 0,028 тис. тонн;

СПАР – 6,514 тонн;

Залізо – 2,007 тонн;

Мідь – 0,089 тонн;

Цинк – 0,354 тонн;

Нікель – 0,177 тонн;

Хром – 0,167 тонн;

Алюміній – 0,033 тонн;

Свинець – 0,028 тонн.

 

Пункти спостережень

Структура системи спостереження за якісним станом поверхневих вод на території Чернівецької області Дністровсько-Прутського БУВР наступна:

В басейні Дністра відбір проб води здійснювався в 10 пунктах спостереження, в тому числі:

ü на питних водозаборах – 3 пункта спостереження;

ü на Дністровському водосховищі – 4 пункта спостереження;

ü на кордоні з Республікою Молдова – 3 пункта спостереження.

В басейні Прута відбір проб здійснювався в 4 пунктах спостереження. В районі питних водозаборів розташовано 2 пункти спостереження, 1 на кордоні з Румунією та Республікою Молдова та 1 в місці скиду стічних вод.

В басейні Сірету проби відбираються у двох пунктах спостереження, один з яких знаходиться на кордоні з Румунією, інший - в районі питного водозабору.

Перелік пунктів спостереження

Басейн р. Дністер

- 936 км, м. Заліщики, в/з, правий берег, 50 м нижче мосту через річку по дорозі Чернівці - Тернопіль;

- 900 км, с. Митків, правий берег, 200 м вище станції першого підйому в/з м. Чернівці;

- 826 км, м. Хотин, в/з, лівий берег, 600 м вище мосту дороги Чернівці – Кам’янець – Подільський;

- 708 км,  Дністровське водосховище, с. Кормань, правий берег, безпосередньо в районі насосної  станції питного водозабору;

- 689 км, Дністровське водосховище, с. Михалкове, правий берег, безпосередньо в районі насосної станції питного водозабору;

- 675 км, Дністровське водосховище, в/б'єф, правий берег, 500 м вище греблі ГЕС – 1;

- 674 км, Дністровське водосховище, нижній б'єф, правий берег, 500 м нижче греблі ГЕС – 1;

- 658 км, ГАЕС, с. Наславча, кордон з Молдовою, нижній б'єф, лівий берег, 600 м нижче греблі ГАЕС;

- 550 км, с. Цикинівка, Ямпільський р-н, Вінницької обл., кордон з Молдовою, лівий берег, після скиду з очисних споруд м. Сороки (Молдова);

- 631 км, м. Могилів-Подільський, Вінницької області, митний перехід з Республікою Молдова.

Басейн р. Дунай

р. Прут, ліва притока р. Дунай

- 790 км, смт. Неполоківці, в/з кордон Івано - Франківської і Чернівецької обл.;

- 772 км, м. Чернівці, с. Ленківці, в/з, лівий берег, 500 м вище мосту по дорозі на Чернівці;

- 759 км, с. Магала, лівий берег, 3 км  нижче мосту по дорозі Чернівці - Хотин,   600 м нижче скиду стічних вод м. Чернівці;

- 697 км, с. Костичани, кордон з Румунією та Молдовою, 200 м нижче впадіння в р. Прут  річки Черлена;

р. Сірет, ліва притока р. Прут

- 448 км, смт. Сторожинець, в/з;

- 418 км, с. Черепківці, кордон з Румунією, лівий берег, 50 м нижче моста по дорозі Сторожинець - Черепківці, кордон з Румунією.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

*
*
*
*
*

????, ????????? (*), ? ????'???????? ??? ??????????.

Директор Департаменту

Календар новин

« квітня 2015 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1879
mod_vvisit_counterВчора3345
mod_vvisit_counterЦей тиждень13894
mod_vvisit_counterОстанній тиждень20842
mod_vvisit_counterЦього місяця25295
mod_vvisit_counterОстаній місяць75745
mod_vvisit_counterВсі дні1981842

Погодний інформер

Веб представництва